Wynne Construction

Flintshire County CouncilYsgol Glanrafon

Ysgol Glanrafon, Mold/Yr Wyddgrug

Ysgol Glanrafon, Yr Wyddgrug

Mae Cyngor Sir y Fflint yn cyflawni gwaith yn Ysgol Glanrafon, yr Wyddgrug ar brosiect a fydd yn cynyddu addysg cyfrwng Cymraeg yn yr ardal hon ac yn darparu darpariaeth gofal plant drwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd LLywodraeth Cymru yn buddsoddi £3.9m yn yr ysgol gyda’r bwriad o ddarparu ystafelloedd dosbarth ychwanegol a darpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg.

Lansiwyd y prosiect yn swyddogol ym mis Ionawr 2020 a bydd yn cael ei ddarparu gan Wynne Construction, a disgwylir y bydd y gwaith yn cael ei gwblhau erbyn diwedd 2021.

Darperir y dogfennau isod fel deunyddiau ymgynghori ar gyfer y broses ymgynghori anffurfiol hon a fydd yn dod i ben ddydd Gwener 19 Mehefin 2020. Os hoffech chi wneud sylw ar y cynnig hwn, dylech anfon eich gohebiaeth at andy.garner@wynneconstruction.co.uk sy’n gweithredu fel asiant ar ran Cyngor Sir y Fflint.

Ysgol Glanrafon, Mold

Flintshire County Council is undertaking work at Ysgol Glanrafon, Mold on a project that will increase Welsh medium education in this area and provide childcare provision in the medium of Welsh. Welsh Government will be investing £3.9m in the school with the aim to provide additional classrooms and a Welsh medium childcare provision.

The project was officially launched in January 2020 and will be delivered by Wynne Construction, with an anticipated completion date of late 2021.

The documents below are provided as consultation material for this informal consultation process which will conclude on Friday 19th June 2020 inclusive. If you would like to comment on this proposal please send all correspondence to andy.garner@wynneconstruction.co.uk who is acting as the agent on behalf of Flintshire County Council.

Documents to view / download

 • Ysgol Glanrafon, Design Access Statement
 • Ysgol Glanrafon, Initial Design Specification Advice
 • Ysgol Glanrafon, Premlimary Ecological Appraisal & Prelimary Roost Assessment
 • Ysgol Glanrafon, Cofnod Environmental Information Search
 • Ysgol Glanrafon, Sustainability Strategy & LZC Technologies Statement
 • Ysgol Glanrafon, Drainage Strategy
 • Ysgol Glanrafon, Drainage General Arrangement
 • Ysgol Glanrafon, Highways General Arrangement
 • Ysgol Glanrafon, Ground Investigation
 • Ysgol Glanrafon, External Lighting Layout and Pollution Mitigation Study
 • Ysgol Glanrafon, Arboricultural Impact
 • Ysgol Glanrafon, Site Plan - Existing
 • Ysgol Glanrafon, Fencing Plan - Existing
 • Ysgol Glanrafon, Location Plan - Existing
 • Ysgol Glanrafon, Ground Floor Plan Drawings - Existing
 • Ysgol Glanrafon, Ground Floor Plan Drawings - Proposed
 • Ysgol Glanrafon, Roof Plan Drawings - Proposed
 • Ysgol Glanrafon, Elevation Drawings North & South - Proposed
 • Ysgol Glanrafon, Elevation Drawings East & West - Proposed
 • Ysgol Glanrafon, Landscape General Arrangement
 • Ysgol Glanrafon, Landscape Specification
 • Ysgol Glanrafon, Fencing Design
 • Ysgol Glanrafon, Hard Landscape Design
 • Ysgol Glanrafon, Soft Landscape Design
 • Ysgol Glanrafon, Street Furniture Design
 • Ysgol Glanrafon, Travel Plan Appendix
 • Ysgol Glanrafon, Construction Phase Plan
 • Ysgol Glanrafon, Drop Off - Vehicle Tracking
 • Ysgol Glanrafon, Waste Management Strategy
 • Contact Information

  For more information, please contact Andrew Garner:
  Phone: 01745 586666
  Email: andy.garner@wynneconstruction.co.uk

  © 2020 Wynne Construction. All Rights Reserved   -   Site Map   -   Privacy / GDPR   -   Modern Slavery Statement

  Go to top