Wynne Construction

Ceredigion County CouncilYsgol Uwchradd Aberteifi

Ysgol Uwchradd Aberteifi, Cardigan

Mae Cyngor Sir Ceredigion a Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £4.8m ar gyfer cynllun yn Ysgol Uwchradd Aberteifi i adeiladu estyniad newydd gydag 11 ystafell ddosbarth a gwaith ailfodelu ar safle presennol yr ysgol yn Aberteifi.

Lansiwyd y prosiect yn swyddogol ym mis Chwefror 2021 a bydd yn cael ei ddarparu gan Wynne Construction, a disgwylir y bydd y gwaith yn cael ei gwblhau erbyn Rhagfyr 2022.

Darperir y dogfennau isod fel deunyddiau ymgynghori ar gyfer y broses ymgynghori anffurfiol hon a fydd yn dod i ben ddydd Gwener 16 Ebrill 2021. Os hoffech chi wneud sylw ar y cynnig hwn, dylech anfon eich gohebiaeth at andy.garner@wynneconstruction.co.uk syn gweithredu fel asiant ar ran Cyngor Sir Ceredigion.

--------

Ceredigion County Council and the Welsh Government are investing £4.8m for a scheme at Ysgol Uwchradd Aberteifi to build a new extension with 11 classrooms and remodelling works at the existing school site in Cardigan.

The project was officially launched in February 2021 and will be delivered by Wynne Construction, with an anticipated completion date of December 2022.

The documents below are provided as consultation material for this informal consultation process which will conclude on Friday 16th April 2021 inclusive. If you would like to comment on this proposal please send all correspondence to andy.garner@wynneconstruction.co.uk who is acting as the agent on behalf of Ceredigion County Council.

Documents to view / download

Planning Application

 • Ysgol Uwchradd Aberteifi, Planning Application Forms
 • Ysgol Uwchradd Aberteifi, Design Access Statement 1st Issue
 • Architectural Drawings

 • Ysgol Uwchradd Aberteifi, Dining Hall Extension - GA Plans & Elevations
 • Ysgol Uwchradd Aberteifi, Drama Extension - GA Plans & Elevations
 • Ysgol Uwchradd Aberteifi, Roof Plan as Proposed
 • Ysgol Uwchradd Aberteifi, Classroom Block - GA Plans
 • Ysgol Uwchradd Aberteifi, Classroom Block Elevations
 • Ysgol Uwchradd Aberteifi, Classroom & Link Corridor Elevations
 • Ysgol Uwchradd Aberteifi, Lab Extension - GA Plans & Elevations
 • Ysgol Uwchradd Aberteifi, Elevations as proposed
 • Ysgol Uwchradd Aberteifi, Sprinkler Pump House Plans & Elevations
 • Ysgol Uwchradd Aberteifi, Existing Ground Floor Plans
 • Ysgol Uwchradd Aberteifi, Overall Ground Floor Plans as Proposed
 • Ysgol Uwchradd Aberteifi, Internal Alterations - GA Plans
 • Ysgol Uwchradd Aberteifi, Location Plan
 • Ysgol Uwchradd Aberteifi, Existing Site Layout
 • Ysgol Uwchradd Aberteifi, Proposed Site Layout
 • Ysgol Uwchradd Aberteifi, Dining Hall Ext - Site Layout
 • Ysgol Uwchradd Aberteifi, Existing Elevations
 • Ysgol Uwchradd Aberteifi, Existing Elevations Sheet 2
 • Ysgol Uwchradd Aberteifi, Existing Elevations Sheet 3
 • Ecology

 • Ysgol Uwchradd Aberteifi, Bat Survey Report
 • Geotech Contamination

 • Ysgol Uwchradd Aberteifi, Phase 2 Geotech Report
 • Drainage

 • Ysgol Uwchradd Aberteifi, Overall Ground Floor Plan as proposed
 • Ysgol Uwchradd Aberteifi, Existing Drainage Layout Sheet 1
 • Ysgol Uwchradd Aberteifi, Existing Drainage Layout Sheet 2
 • Ysgol Uwchradd Aberteifi, Flood Risk Assessment Wales Map
 • Ysgol Uwchradd Aberteifi, Sustainable Drainage Approval Body
 • Ysgol Uwchradd Aberteifi, Pre-App Drainage Statement
 • Parking Assessment

 • Ysgol Uwchradd Aberteifi, Parking Assessment 1st Issue
 • Acoustics

 • Ysgol Uwchradd Aberteifi, Environmental Noise Assessment
 • Solar Panels

 • Ysgol Uwchradd Aberteifi, Solar Panels
 • Construction Phase Plan

 • Ysgol Uwchradd Aberteifi, Construction Phase Plan
 • Contact Information

  For more information, please contact Andrew Garner:
  Phone: 01745 586666
  Email: andy.garner@wynneconstruction.co.uk

  © 2021 Wynne Construction. All Rights Reserved   -   Site Map   -   Privacy / GDPR   -   Modern Slavery Statement

  Go to top