Wynne Construction

Powys County Council

Ysgol Cedewain, Newtown

Mae Cyngor Sir Powys a Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £22m i adeiladu ysgol arbennig newydd yng ngogledd Powys.

Lansiwyd y prosiect yn swyddogol ym mis Mai 2021 a bydd yn cael ei ddarparu gan Wynne Construction, a disgwylir y bydd y gwaith yn cael ei gwblhau erbyn Gorffennaf 2023.

Darperir y dogfennau isod fel deunyddiau ymgynghori ar gyfer y broses ymgynghori anffurfiol hon a fydd yn dod i ben ddydd Gwener 29 Hydref 2021. Os hoffech chi wneud sylw ar y cynnig hwn, dylech anfon eich gohebiaeth at andy.garner@wynneconstruction.co.uk syn gweithredu fel asiant ar ran Cyngor Sir Powys.

--------

Powys County Council and the Welsh Government are investing £22m to build a new replacement special school in north Powys.

The project was officially launched in May 2021 and will be delivered by Wynne Construction, with an anticipated completion date of July 2023.

The documents below are provided as consultation material for this informal consultation process which will conclude on Friday 29 October 2021 inclusive. If you would like to comment on this proposal please send all correspondence to andy.garner@wynneconstruction.co.uk who is acting as the agent on behalf of Powys County Council.

Documents to view / download

 • Ysgol Cedewain, Design & Access Statement
 • Architectural Drawings

 • Ysgol Cedewain, Drawing Issue Register
 • Ysgol Cedewain, Ground Floor Plan
 • Ysgol Cedewain, First Floor Plan
 • Ysgol Cedewain, Roof Plan R1
 • Ysgol Cedewain, Roof Plan R2
 • Ysgol Cedewain, Elevations 01
 • Ysgol Cedewain, Elevations 02
 • Ysgol Cedewain, Elevations 03
 • Ysgol Cedewain, Elevations 04
 • Landscape Drawings

 • Ysgol Cedewain, Public Right of Way Diversion
 • Ysgol Cedewain, Location Plan
 • Ysgol Cedewain, Car Park Layout
 • Ysgol Cedewain, Landscape Existing General Arrangement
 • Ysgol Cedewain, Landscape General Arrangement
 • Ysgol Cedewain, Planting Plan - Tree Planting
 • Ysgol Cedewain, Planting Plan - Planting Design
 • Ysgol Cedewain, Boundary Plan
 • Ysgol Cedewain, Waste Management Plan
 • Electrical Services

 • Ysgol Cedewain, Proposed External Lighting Layout
 • Ecology

 • Ysgol Cedewain, Preliminary Ecology Appraisal
 • Ysgol Cedewain, Preliminary Bat Roost Assessment
 • Ysgol Cedewain, Dusk Emergence and Dawn Re-entry Bat Survey
 • Ysgol Cedewain, Arboricultural Impact Assessment & Method Statement
 • Flood Consequence Assessment

 • Ysgol Cedewain, Pre-App Flood Consequence Statement
 • Drainage

 • Ysgol Cedewain, Drainage Statement
 • Ysgol Cedewain, Existing Drainage Layout Sheet 1
 • Ysgol Cedewain, Existing Drainage Layout Sheet 2
 • Ysgol Cedewain, Proposed Drainage Layout Sheet 1
 • Ysgol Cedewain, Proposed Drainage Layout Sheet 2
 • Ysgol Cedewain, Site Entrance Layout
 • Geotechnics Ground Investigation

 • Ysgol Cedewain, Phase 1 Desk Study
 • Ysgol Cedewain, Interpretative Report
 • Transport Statement

 • Ysgol Cedewain, Transport Statement
 • Travel Plan

 • Ysgol Cedewain, Travel Plan
 • Acoustics

 • Ysgol Cedewain, Environmental Noise Assessment
 • Sustainability & Energy Statement

 • Ysgol Cedewain, Sustainability & Energy Statement
 • BREEAM

 • Ysgol Cedewain, BREEAM Pre-Assessment
 • Construction Phase Plan

 • Ysgol Cedewain, Construction Phase Plan
 • Walkthrough video on Youtube

  Click here for the YouTube walkthrough video for Ysgol Cedewain - (this will open a new window)

  Contact Information

  For more information, please contact Andrew Garner:
  Phone: 01745 586666
  Email: andy.garner@wynneconstruction.co.uk

  © 2021 Wynne Construction. All Rights Reserved   -   Site Map   -   Privacy / GDPR   -   Modern Slavery Statement

  Go to top